הסדרת תקופות שמירה

כדי להפריד בין חומר חשוב לחומר חסר ערך נדרש "נוהל ביעור חומר ארכיוני", שבו יוסדרו תקופות השמירה של החומר. 

בארגונים רבים נשמרות כמויות גדולות של חומר ארכיוני. החומר שמצטבר הינו מגוון ומכיל: תיקי התכתבות לפי נושאים, סדרות גדולות של תיקי פרט, דוחות, פרוטוקולים מדיונים, אסמכתאות כספיות ועוד. 

חלק מהחומר הינו בעל ערך וראוי לשמירה לתקופה ארוכה או לצמיתות מסיבה מינהלית, משפטית ומחקרית. שאר החומר ניתן לביעור בתום התקופה המוגדרת בנוהל הביעור. 

נוהל הביעור נדרש בכל ארגון ציבורי או פרטי כאחד. הוא משמש מסמך מנחה כדי לבצע אבחנה בין חומר חשוב לחומר חסר ערך. הנוהל יוצר אחידות, וקובע את תחומי האחריות והסמכות. ובכך מגן על הגורם המבצע. 

הנוהל ותקופות השמירה שגובשו יסייעו בביעור החומר במגנזה וביחידות המשרד/ הארגון. כמו כן, הדבר יאפשר להגדיר חומר הראוי לשמירה לצמיתות בארכיון ההיסטורי. צמצום בהיקף החומר יביא לחסכון בעלויות האחסנה.

על סמך הניסיון רב השנים בנושא, ולאחר שביצענו זאת בארגונים רבים, אנו מציעים לכם את עזרתנו בכתיבת הנוהל ובכלל זה:

עריכת סקר ביחידות המשרד, הגדרת סוגי החומר, וגיבוש תקופות השמירה. 
קבלת אישור להמלצות ממנהלי היחידות, ותיקונם.
קבלת אישור להמלצות מהיועץ המשפטי.
הכנת נוהל ביעור חומר ארכיוני. בנוהל יפורטו השלבים לביצוע הביעור, תקופות השמירה, וכן את האופן שבו יבוצעו שינויים בזמני השמירה של החומר.   
הבאת ההמלצות לדיון בועדת הביעור בארכיון המדינה, והסדרתם בתקנות הביעור בחוק הארכיונים, ככל שנדרש.

ליצירת קשר ולתיאום פגישה לחץ כאן
 
 
 
הנהלת בתי המשפט
בית המשפט העליון בחר בגלבוע להפקדת תיקי ההתכתבות של נשיא בית המשפט העליון אהרון ...
[לידיעה המלאה]
מועצה אזורית עמק המעיינות
מועצה אזורית עמק המעיינות בחרה בגלבוע לביצוע הערכה וביעור חומר ארכיוני המצוי ...
[לידיעה המלאה]
עיריית אור יהודה
עיריית אור יהודה בחרה בגלבוע שירותי ארכיונאות לביעור חומר ארכיוני, וכתיבת מכרז ...
[לידיעה המלאה]
ארכיון הנשיא החמישי יצחק נבון
בארכיון תוכלו למצוא מגוון פריטים, כגון תצלומים, מסמכים מקוריים, קטעי אודיו ...
[לידיעה המלאה]
עיריית הרצלייה
עיריית הרצלייה בחרה בגלבוע להכנת מכרז להתקשרות עם מגנזה פרטית
[לידיעה המלאה]
משרד הרווחה
משרד הרווחה בחר בגלבוע להפקדת תיקי שירות מבחן מבוגרים בארכיון המדינה. הפקדת ...
[לידיעה המלאה]
עיריית נתניה
עירית נתניה בחרה בגלבוע להכנת מכרז להתקשרות עם מגנזה פרטית. במסגרת המכרז ביצענו ...
[לידיעה המלאה]
גיל אברהמי שמאות מקרקעין
גיל אברהמי שמאי מקרקעין בחר גלבוע לסריקה של תיקי הלקוחות
[לידיעה המלאה]
המרכז למורשת יהדות אתיופיה
המרכז למורשת יהדות אתיופיה בחר בגלבוע להכנת פרוגרמה להקמת ארכיון לתיעוד מורשת ...
[לידיעה המלאה]
המשרד לביטחון פנים
המשרד לביטחון פנים בחר בגלבוע לביצוע הערכה וביעור חומר של המשרד המצוי במגנזה ...
[לידיעה המלאה]
עמותת חטיבת גבעתי
עמותת חטיבת גבעתי בחרה בגלבוע לסידור, רישום והקמת ארכיון חטיבת גבעתי. הארכיון ...
[לידיעה המלאה]
רשות שדות התעופה
רשות שדות התעופה בחרה בגלבוע לביצוע סריקה של תיקי הנהלת הרשות
[לידיעה המלאה]
מנהלת תנופה
מנהלת תנופה בחרה בגלבוע לסידור והפקדת תיקי מפוני חבל עזה
[לידיעה המלאה]
מועצה מקומית קדימה צורן
מועצה מקומית קדימה צורן בחרה בגלבוע לארגון, סידור ומחשוב הארכיון.
[לידיעה המלאה]
מועצה מקומית כוכב יאיר - צור יגאל
מועצה מקומית כוכב יאיר - צור יגאל בחרה בגלבוע לסידור, ארגון ומחשוב הארכיון.
[לידיעה המלאה]
משרד הכלכלה
משרד הכלכלה בחר בגלבוע לייעוץ בתחום הארכיונאות וניהול הרשומות
[לידיעה המלאה]
משרד התקשורת
משרד התקשורת בחר בגלבוע להפקדת חומר מלשכת השר והמנכ"ל בארכיון המדינה
[לידיעה המלאה]
רשות המיסים בישראל
מס הכנסה בחר בגלבוע להפקדת תיקי נציבי מס הכנסה בארכיון המדינה.
[לידיעה המלאה]
רשות העתיקות
רשות העתיקות בחרה בגלבוע לסידור ארכיון הרשות, ביעור חומר והפקדתו בארכיון המדינה.
[לידיעה המלאה]
משרד ראש הממשלה
משרד ראש הממשלה בחר בגלבוע לביצוע הערכה, ביעור והפקדה של חומר ארכיוני המצוי ...
[לידיעה המלאה]